Mājas Lapā Kas Mēs Esam Bieži Jautājumi Dievturība Grāmatas Ziņas Gadskārta Godi Latviešu Raksti
 

 

122. LABIETIS

LAIKRAKSTS LATVIETĪBAI
LATVJU DIEVTUŖU
SADRAUDZES IZDEVUMS
 
REDAKTORI:

Māra Grīna un Marģers Grīns
5768 Bay Berry Circle
North Ridgeville, OH 44039 USA

 
APGĀDS:
Latvian Church Dievturi, Inc.
c/o Ritvars Asbergs
21 Reynolds Str.
Canton, MA 02021
 
Gada maksa ASV un citas zemēs $12.00 USA valūtā, atsevišķa burtnīca $6.00.
Maksājumi par Labieti un LDS grāmatām sūtāmi apgādam.
Labietis iznāk divreiz gadā.
 
PĀRSTĀVJI:
Latvijā
Andrejs Broks
Tēriņu iela 13-10
Rīga, Latvija LV-1004
Kanadā
Viesturs Šķobe
Box 126,
Brechin, ON LOK 1BO
Canada
 

Līdzstrādniekos lūgti dievtuŗi un labvēļi.
Visi strādā bez atlīdzības.
Labietis nepieņem anonimus rakstus.
Autori atbildīgi par rakstu saturu.
Raksti un attēli sūtāmi Mārai Grīnai
5768 Bay Berry Circle
North Ridgeville, OH 44039 USA

 
LDS GADA MAKSAS:
LDS draugu un labvēļu maksas, ziedojumi un iestāju lapu pieprasījumi adresējami:
Latvian Church Dievturi, Inc. kasierei Ilzei Bērziņai
608 S. Grove Ave. #2,
Oak Park, IL. 60304 USA