Mājas Lapā Kas Mēs Esam Bieži Jautājumi Dievturība Grāmatas Ziņas Gadskārta Godi Latviešu Raksti
 
 

 

 

Rudens sākuma diena.

 

Māte kuļ sviestu, sutina biezpienu, cep maizi un nezin ko vēl.  Visa māja smaržo pēc svaigas maizes.  Ina nevar saprast, kas te notiek.  Viņa aiz ziņkārības beidzas vai nost, bet māte tikai atsaka: “Nav vaļas, ej pie vectēta!”  Arī Krams dabū savu tiesu:”Nemaisies pa kājām!” Ko nu darīt?  Vectētiņš liekas ļoti aizņemts ar svečtuŗiem.  Ies tomēr pie viņa.

 

INA: Vectētiņ, nevaru saprast...

 

VECTĒTIŅŠ: Zinu, zinu, tu nevari saprast, kas notiek virtuvē.  Rītā taču būs Māras diena, tur gatavo Māras dienas ēdienus.  Redzi, Ina, Māras dienai ir vairāki nosaukumi – Māras, Mārša, Māršdiena, Lielā Māras diena, Mātes diena un arī vairākas nozīmes.  Viena no tām ir Maizes diena, jo tad cep jaunu rudzu maizi.

   
 

MĀRAS MAIZE, zīmējums, Arvīds Brastiņš

   
 

Jāņu diena, Māras diena, abas vienu lielumiņu:
Jāņu diena – Zāļu diena, Māras diena – Maizes diena.            54086

 

Paēduši, padzēruši, pateicami Dieviņam!
Dieva galdis, Māras maize, mūsu pašu sūra vara.                1479

 

Ko mēs mīļ’ Māru mielosim?
Dosim to pašu tīrrudzu maizi,
Dosim to pašu miežalutiņu.                 54849

   
 

Māras diena ir arī lopu diena, tādēļ Mārās vairāk bauda piena ēdienus, ko dod govs.  Alus neiztrūkst nevienā svinamā dienā.

 

Es savām telītēm pa gadskārtu godu daru.
Cepu maizi, daru alu, lai gotiņas barojās.                       F 72,5974

   
 

Māras dienā līdz ar citiem arī bērni iet uz kūti un skaita zīmīgus vārdus, lai govis dod daudz piena.

 

Burrr, burrr, raibaliņa, dod man pilnu slaucenīti.
Tad es tevi paganīšu zaļas noras maliņā.
Burru, burru, burru, burr!                              50584

   
 

ULDIS: Kuŗa diena tad īsti skaitās Māras diena?  Kalendārā ir vairākas Māras dienas.

 

VECTĒTIŅŠ: Dainas runā tikai par vienu Māras dienu, kas atrodas Siena laikā, pēc tagadējā kalendāra 7. augustā, bet vecos laikos tā atradās vidū starp diviem saulgriežiem – Jāņiem un Miķeļiem un bijusi rudens sākuma diena.

 

Jāņa diena, Māras diena – abas siena laiciņā.
Ne ar Jāni siena pļaut, ne ar Māru pakaltēt.                       F 418,902

   
 

Māras dienu gaida, tai gatavojas un krāj naudu.  Ja Māras dienu labi svin, tad Māra ir palīdzīga, pat steidzoties neapauj kājas.

 

Visu gadu naudu krāju, Māras dienu gadidīdams:
Nu atnāca Māras diena, nu naudiņa jātērē.              32234’.

 

Jaunas meitas, jaunas sievas, svinat labu Māras dienu!
Kas svinēja Māras dienu, tai Māriņa basa tek.                      54618

   
 

Māras diena ir arī tirgus diena, kur visu gadu krāto naudu var lietderīgi izlietot, pirkt un pārdot.  Arī tirgu jaunieši izmantoja, lai raudzītos un saskatītos.

 

Laid, māmiņ, tirgū mani, laid Mārā, Miķelī;
Laid Mārā raudzīties, Miķelī dzirdīties.                    43060

   
 

Viss laiks no Mārām līdz Miķeļiem ir derību laiks.  Ja šajā laikā nav saderēts, tad to gadu meita paliek neprecēta.

 

Tēva tēva es, meitiņa, līdz Mārām, Miķeļiem:
Atnāks Māras, Miķelīši, būšu tēva vai nebūšu?                       3104

 

Līdz Mārām, Miķeļiem slauku savu sētas vidu.
Atnāks Māras, Miķelīši, sviežu slotu sētmalī.
Lai sapuva tautu dēlis kā tā slota sētmalī.                                    14087

   
 

Vai nu jūs zināsit, kāda ir Māras diena?

 

ULDIS: Zināsim.

 

INA: Varbūt arī man atjās kāds precinieks?

 

KRAMS:  Vau, vau, vau!