Mājas Lapā Kas Mēs Esam Bieži Jautājumi Dievturība Grāmatas Ziņas Gadskārta Godi Latviešu Raksti
 
 
   
Dievtuŗi ir latviešu senās dievestības atzinēji, sargātāji un tās atjaunojuma – dievturības kopēji un uzturētāji modernos laikos.  Latviešu dievtuŗi pasaulē ir organizēti divās sadraudzēs:  Latvijas dievtuŗu sadraudzē, kas apvieno dievtuŗus Latvijā ar centru Rīgā un Latvju dievtuŗu sadraudzē, kas apvieno dievtuŗus ārpus Latvijas ar centru ASV.  Sadraudžu locekļi ir apvienoti draudzēs un puduŗos.  Ievērojot daudzu dievtuŗu dažādos dzīves apstākļus un dzīves vietu attālumus, daļa dievtuŗu ir arī ārpus draudzēm un puduŗiem un ir reģistrēti sadraudzē kā atsevišķi locekļi.  
Katrai sadraudzei ir sava administrātīvā vadība, kur galvenā darbība noris caur valdi.  Latviešu dievtuŗu garīgais vadītājs ir dižvadonis.  

Dievtuŗu darbības mērķis ir saglabāt, uzturēt un attīstīt latviešu seno dievestību un kopt senās dievestības atjaunojumu – dievturību pamatojoties uz latvju dainās un citās gara mantās pausto Dieva atskārsmi, tikumu mācību, dzīvesziņu, latviskām gadskārtas svinību un ğimenes godu paražām, virzot tautas reliğisko dzīvi saskaņā ar tās izsenis radītām un laiku laikos saglabātām garīgām vērtībām.

 
 
Dievtuŗu sadraudzes rīko daudzinājumus, svētbrīžus, gadskārtas svinības, vada ğimenes godus. Sabiedrības iepazīstināšanai ar mūsu seno dievestību, dievturību un tautisko mantojumu, notiek Tautiskā mantojuma kursi, koncerti un organizēti sarīkojumi sevišķu valsts svētku vai ievērojamu cilvēku piemiņas gadījumos.

Dievtuŗu dižvadonis:

Latvijas Dievtuŗu Sadraudze
    Reģ. Nr. 90000279525
Marğers Grīns    
    Teriņu iela 13
5768 Bay Berry Circle   Rīga, LV-1004 Latvija
N. Ridgeville, OH 44039 USA.    
    Hansabanka kods – HABALV22
    Konta Nr. LV10HABA0551018486000


Ar dievtuŗu sadraudzēm iespējams sazināties un tuvākas ziņas iegūstamas, izpildot un nosūtot šo veidlapu:

Vēlos:

sazināties, sarunāties.
iestāties dievtuŗu sadraudzē.
uzzināt par daudzinājumiem, kad, kur?
saņemt dievtuŗu žurnālu Labietis.
saņemt citas dievtuŗu grāmatas.
rīkot krustabas.
ievest jauniešus pieaugušo kārtā (iesvētības).
sarīkot vedības un līdzināt jaunu pāri (kāzas un laulāšana).
izvadīt mirušu piederīgo – bedības.

Uzvārds, vārds :

Adrese :

Tālrunis :

E- pasts :